Trình diễn ứng dụng trên điện thoại thông minh nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm

26/01/2022

TỔNG QUAN

Ngày bắt đầu và kết thúc: Ngày 30/9/2021 – 31/5/2022
Địa điểm trình diễn: TP.HCM
Đơn vị trình diễn: Icom (Công ty CP dịch vụ Vietnamnet ICom Media Truyền thông Vietnamnet)
Giá trị: 98.000 USD

Vấn đề:

Việt Nam có nguồn năng lượng sơ cấp trong nước dồi dào từ dầu thô, than đá, khí thiên nhiên và thủy điện. Tuy nhiên do nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, kể từ năm 2015 Việt Nam đã trở thành một nước nhập khẩu năng lượng ròng. Các khu đô thị – đầu tàu kinh tế của đất nước – là nơi phát sinh nhu cầu năng lượng chính, sử dụng trong các tòa nhà, lĩnh vực công nghiệp, giao thông, v.v. Tiêu thụ điện trên toàn quốc hàng năm dự kiến sẽ tăng 8% từ nay đến năm 2035.

Trong nhng năm gn đây, Chính ph Vit Nam và cơ quan đin lc ln nht Vit Nam – Tp đoàn Đin lc Vit Nam (EVN) – đã triển khai các hoạt động khuyến khích khách hàng s dng năng lượng hiu qu. Tuy nhiên, khách hàng vn chưa có nhiều la chn trong việc kim soát hóa đơn và mc năng lượng tiêu th cũng như tham gia vào các hot đng tiết kim năng lượng. 

Giải pháp

Chính phủ Việt Nam (CPVN) đã ban hành các chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy tiềm năng sử dụng năng lượng hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, ví dụ như Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng trong các toà nhà, trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Trong tháng 3 năm 2019, Vit Nam đã ban hành Chương trình quc gia v s dng năng lượng tiết kim và hiu qu giai đon 2019-2030, với mục tiêu tiết kiệm 8-10% tng mc năng lượng tiêu th thương mi ca c nước. 

ICom s phát trin ng dng đin thoi thông minh Smart EVN nhằm thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng hiệu quả phù hợp theo các chính sách của Chính ph Vit Nam. ng dng cho phép khách hàng ca EVN theo dõi mc tiêu th đin năng, nhn thông tin tư vn v phương thc s dng đin hiu qu và tích đim (có th đi quà tng) khi tham gia các chiến dch tiết kiệm năng lượng và lp đt h thng đin mt tri mái nhà. Các nghiên cứu cho thấy  giải pháp thúc đẩy tiết kiệm năng lượng thông qua ứng dụng điện thoại di động có kết quả ấn tượng tại nhiều nước.

Mô t gii pháp 

Smart EVN sẽ hỗ trợ khách hàng của EVN tiết kiệm năng lượng với các chức năng sau:

 

 • Theo dõi mức điện tiêu thụ hàng ngày và hàng tháng dưới dạng đồ thị. Đồ thị sẽ hiển thị mức tiêu thụ tính bằng kwh và đồng Việt Nam.
 • So sánh mức điện tiêu thụ với các ngày và tháng trước đó.
 • Thanh toán tin đin.
 • Tích đim khi tham gia các chiến dch tiết kim năng lượng và lp đt đin mt tri mái nhà.
 • Sử dụng điểm tích lũy và thẻ giảm giá tại các cửa hàng tham gia trong hệ thống, bao gồm dịch vụ y tế, đồ gia dụng, thực phẩm & đồ uống, vv…
 • Nhận thông tin tư vn v phương thc s dng đin hiu quả (dựa trên phân tích dữ liệu lớn)
 • Nhận thông tin ước tính về mức tiêu thụ điện của các thiết bị gia dụng (bằng cách nhập tên thiết bị, thương hiệu, thời gian sử dụng, vv…)
 • Nhận lời nhắc định kỳ và các cảnh báo về mức điện tiêu thụ 

Hoạt động thí điểm/trình diễn 

Các hoạt động thí điểm/trình diễn bao gồm xây dựng và tuyên truyền triển khai ứng dụng thông qua chiến dịch truyền thông.

Phát triển ứng dụng và cấu trúc hỗ trợ:

 • Kho sát v hạ tầng máy chủ, hệ thống mạng và cơ sở dữ liệu của Tổng công ty Điện lực TP.HCMĐể ứng dụng có thể cho phép khách hàng theo dõi thông tin về mức điện tiêu thụ và các thông tin về tài khoản hộ gia đình, ICom sẽ kết nối ứng dụng với cơ sở dữ liệu của Tổng công ty Điện lực TP.HCM.
 • Phát triển ứng dụng Smart EVN cho người dùng iOS và Android. Bước này bao gồm hoạt động phối hợp với EVN và các bên liên quan để thống nhất về mục tiêu, yêu cầu, chức năng và tính năn của ứng dụng.
 •  Xây dựng các mô đun quản lý chiến dịch. Bước này tập trung xây dựng và quản lý các chương trình quà tặng gồm thẻ giảm giá và tích điểm.
 • Phát triển dịch vụ phân tích dữ liệu. Dựa trên dữ liệu thu thập, hệ thống có thể cung cấp thông tin về thói quen sử dụng điện của khách hàng, giúp hỗ trợ các quyết định về quản lý. 

Phát triển sản phẩm truyền thông:

 • Đây là bước phát triển các sản phẩm truyền thông, quảng bá thương hiệu và khuyến khích khách hàng tải và sử dụng ứng dụng đồng thời tham gia các chiến dịch tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà. 

Qu Thách thc Đi mi sáng to (ICF)

Qu Thách thc đi mi sáng to có mc tiêu thí đim và/hoc trình din 20 sn phm, mô hình kinh doanh hoc mô hình tài chính mi cho h thng năng lượng đô th phân tán, tiên tiến trong giai đon t tháng 9 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023.

Gii pháp năng lượng tiên tiến có th áp dng cho nhiu lĩnh vc như hiu qu toà nhà, giao thông vn ti và phát đin. Đây là nhng gii pháp có th góp phn thc hin mc tiêu tăng cường kh năng thích ng ca h thng năng lượng đô th và đm bo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, nhng gii pháp này li gp phi mt s rào cn trong vic trin khai, vì 1) tính kh thi ca gii pháp chưa được minh chng, và 2) khách hàng tim năng chưa biết đến các gii pháp và chưa hiu được nhng li ích các gii pháp có th mang li.

Thông qua Qu Thách thc đi mi sáng to, D án s h tr thí đim/trình din các ý tưởng đi mi ti Đà Nng và/hoc TP.HCM có tim năng nhân rng và ng dng thương mi.

Các t chc đã đăng ký ti Vit Nam có ý tưởng đt phá trong các lĩnh vc sau được khuyến khích đăng ký: giao thông vn ti, hiu qu s dng đin ti các toà nhà, phát đin cung cp và qun lý đin, và hiu qu s dng nước.

D án An ninh Năng lượng Đô th Vit Nam do USAID tài tr (2019-2023) phi hp cht ch vi Chính ph Vit Nam cp thành ph, cp tnh và cp quc gia nhm ci thin khung h tr v năng lượng sch, huy đng vn đu tư và thúc đy áp dng các gii pháp năng lượng đi mi sáng to.